"Bir Damla Su" BÖLÜM 2 EĞİTİM SİSTEMİMİZİN YAŞAMIMIZ VE ÇALIŞMA HAYATIMIZDAKİ YERİ GİRİŞ

"Çalışma Yaşamımıza Bir Damla Su" Tahsin Özyamak

BÖLÜM 2

EĞİTİM SİSTEMİMİZİN YAŞAMIMIZ VE ÇALIŞMA HAYATIMIZDAKİ YERİ

Ekonomik, sosyal, güvenlik, siyasi vb. konularda gelişmiş ya da gelişmemiş ülkenin ölçüsü nedir, hangi kriterlere bakılır? Ülkemizin, dünyadaki yeri ile ilgili farklı görüşlerimiz var. Bardağın boş ve dolu tarafına baktığımız gibi. İyi durumda mıyız? OECD ülkelerindeki bazı veriler ilerideki sayfalarda paylaşılacaktır. Burada tartışmaya girmekten öte tek kelime ile iyi durumda değiliz.

Sorunlar burada tek tek sıralanamayacak. Ama altında yatan önemli etkenin “Eğitim sistemimiz.” Olduğunu söylemeliyim.

“Hangi sistemden bahsediyorsunuz?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Konunun, bu günün problemi olmadığında hemfikiriz. Eğitim sistemimizdeki tutarsızlık, geçtiğimiz yılları kaybetmemize sebep olurken önümüzdeki süreci de kaybetmeye devam ettiğimizin işaretlerini vermekte.

Kitabın iş hayatı ile ilgili olması mesleki eğitim sürecini ön plana çıkarsa da başarıdaki gerçek pay anaokullarından başlayan ve ilköğretim, lise ve üniversite hayatı ve sonrasındadır. Bu faaliyetlere içten, gönülden katkısı olan öğretmenlerin varlığından mutlu oluyoruz.

Eğitimi irdeleyeceksek anne babalar kadar öğretmenlerimizin konuya yaklaşımları ve düşüncelerini almamak mümkün mü?

Öğretmenlerimiz, üniversite öğrencisi ve mesleki eğitim uzmanları kendi görüş ve önerilerini ve tecrübelerini aktaracaklar. Öğrenimlerini tamamlayan ve hayata atılan gençlerimizi işletmelerde neler bekliyor, üniversite ve mesleki eğitimde değerli akademisyenlerin görüşleri nelerdir acaba? Bunlar da sizlerle paylaşılacak.