Farkındalığın Arttırarak Tehlikeli Davranışların Önlenmesi

XXX Servis Merkezinde

Farkındalığı arttırarak Tehlikeli Davranışların Önlenmesi

XXX bir Fabrika Müdürü, 4 Vardiya Formeni, toplam 56 personel bulunmaktadır. Kuruluş tarihimiz olan 2006 yılından itibaren İSG Hizmeti ve Danışmanlığını dış hizmet olarak sağlanmaktayız. ISO 45001:2018 sertifikasına da sahibiz.

İSG konusunda Niyet, farkındalık ve yöntemi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu üç unsurun herhangi birindeki aksamanın başarımıza sekte vereceğini biliyoruz. Özellikle farkındalığın bir kültür olarak yaygınlaşması zaman alacağının bilincindeydik.

Farkındalığı artırarak Tehlikeli Davranışların Önlenmesi iş kazalarının azaltılmasındaki birinci önceliğimizdir. Bunun gerçekleştirilebilmesi, işletmelerimizde tüm yönetici ve çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile elde edilebileceği biliyoruz.

Farkındalığı arttırabilmek için6 ana başlığı uygulamaktayız;

  1. İş Yerinde Denetim
  2. Ceza Uygulamaları
  3. Eğitim
  4. Uyarı levhaları ve afişler
  5. İkaz
  6. Teşvik ve ödül uygulamaları

Fabrika Müdürümüz liderliğinde İSG Birimi olarak;

Hangi Alanlara Odaklandık?

§ İşletmelerimizin tüm proseslerine,

§ Yeni yatırımlara,

§ Alt İşverenlerimiz ve Taşeronlar, günlük çalışmaya gelen firma ve çalışanlarımıza yönelik İSG uygulamalarında destek verilmektedir.

Biz Ne Yapıyoruz?

§ İSG uygulamalarının Otomasyon ile kontrolü (RD, KRK, DÖF, İş Kazası, Saha Gözlem Girişleri) İSG Yönetim sistemini geliştirmeye devam ediyoruz.

§ ISO Sertifika süreçlerini destekledik

§ Mesleki el kitapları hazırlandı ve eğitimleri verildi,

§ Personelimizin gerçekleştirdiği haftalık saha kontrolleri ile Risk Değerlendirme süreci güncel tutuldu.

§ İSG Talimatlarının güncel tutulmakta

§ Alt Kurullar her hafta toplanmakta

§ 2020 yılında Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi projesini devreye alacağız.

Bunları Nasıl Yapıyoruz?

§ İSG Yönetim Sistemimizin bütün çalışanlarımızı dâhil ederek,

§ Faaliyetlerimizle ilgili iletişimi açık tutarak,

§ Sektörümüz ve Türkiye de güncel başarılı yaklaşımları takip ederek.

Sonuçlar Neler Olmaktadır?

2006/2019 yılları İSG verilerimizde de görüleceği gibi her yıl ortalama;

§ 1,55 İş kazası (Toplam 19)

§ 22 işgünü kaybı (Toplam 270)

§ 11,26 kaza başına düşen gün kaybı yaşandı

§ KSO 0,63

§ KSO 26,23

§ Toplamda

§ 204 KRK bildirimi

§ 672 Öneri

§ 152 Sarı kart

§ 352 Düzeltici Faaliyet gerçekleştirildi.

Tahsin Özyamak 28 Ekim 2019

Resimler