MEB Eğitim Şürası 2021 İSG-Çevre Farkındalık Atölyeleri

İlköğretimde İSG-Çevre Farkındalık Atölyeleri

Ülkemizin özellikle çalışma yaşamımızdaki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Çevre konularında Avrupa Birliği ve Dünyanın birçok ülkesinden gerideyiz. Bu olumsuzlukların başında İş kazaları, Çevre kirliliği gelmektedir.

İstatistiksel veriler baktığımızda İş Kaza sayılarına baktığımızda Avrupa’da birinci, Dünyada 3. durumdayız.

Yılda 400 binin üzerinde iş kazası yaşanmakta, 2 bin civarında insanımız hayatını kaybetmektedir. İş kazalarında çalışanlarımız Almanya’daki çalışandan 12 kat daha fazla yaralanma ve ölüm riski ile karşı karşıya kalmakta.

Çevre uygulamalarımız ve atıkların bertarafı konularında maalesef her gün olumsuz haberleri izlemekteyiz. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Petrolden, elektriğe, doğalgazdan plastik hammadde ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu ithalat yapmaktayız. Kişi başına günde 1,5 kg atık üretmemize rağmen atıkların geri dönüşümünü yeterince yapamıyoruz. Bunun sonucunda da çevre kirliliği ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktayız.

Uzmanları öğrenmenin en önemli yaşları 3-5-7 yaşlar arasında olduğunu söylemektedirler. Çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlardan itibaren dolaylı öğrenme yolu ile İSG, Çevre ve Trafik kavramlarının içselleştirmesi uzun yıllardır Millî Eğitim Bakanlığı amaçlarından arasındadır. Konuların müfredatımıza girmesi ve Öğretmenlerimizin bu konular hakkında verdikleri eğitimler son derece önemlidir.

Bu konuda birçok proje gerçekleştirilmesine rağmen ülkemize yayılımında başarılı olunamamıştır.

Başarı için 3 kriter söyleyebiliriz. NİYET, FARKINDALIK VE YÖNTEM. Ülkemizi yönetecek ve çalışarak katma değer katacak evlatlarımızın kurumlarında işbaşı yaptıklarında özellikle İSG ve Çevre konularındaki farkındalıklarının çok yetersiz olduğu, Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) kullanımı başta olmak üzere işletmelere uyumlarında önemli sorunlar yaşanmakta önemli dirençlerle karşılaşılmaktadır. Bunun kök neden analizini araştırdığımızda İSG ve Çevre farkındalıklarının çok az olduğu görülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenli Uzmanları ile Çevre Danışmanlıkları ve Atık Tesislerinin sayılarında büyük artışlar vardır.

6331 sayılı İSG Kanunu ve 2821 sayılı Çevre Kanunu Kamu ve özel firmalara birçok sorumluluk vermiştir. ISO Standartlarının maddelerinde de çalışanların bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması gibi zorunlulukların yanı sıra sosyal sorumluluk konusunda da zorunluluk getirmiştir.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Özel sektör ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile aşağıda başlıkları çıkartılan projelerin geliştirilmesi ile çocuklarımızın İSG, Çevre ve Trafik konularındaki farkındalıklarının arttırılabileceği ülkemize çok ciddi maddi ve manevi kazanımları olacaktır.

İlk etapta İlköğretimin 1-2 sınıflarının faydalanacağı okullarda 20-30 m2 lik alanlarda Farkındalık Atölyelerinin oluşturulması buralarda; merdiven kullanma, yaya yolu, baret, kasket, dizlik, emniyet kemeri kullanımı, görsel ve yazılı dokümanları oluşturulduğu farkındalık atölyeleri açılabilir.

Özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile sosyal sorumluluk kapsamında ve gönüllülüğü esas alınarak iş birliğine gidilerek, bu kurumlarda görevli İSG Uzmanı ve Çevre Danışmanın İSG-Çevre Farkındalık Atölyelerinde eğitim verilerek güvenli yaşam ve çevre bilincinin arttırılması gerçekleştirilebilir. 09.10.2021

Tahsin Özyamak

Baş Denetçi/Eğitimen